Support for functional diversity and multiple intelligences.

Extramundi concíbese como un espazo orientado á construción de sociedades máis equitativas; unha plataforma interprofesional que facilite proxectos de VIDA PROPIA ás persoas con diversidade funcional desde un enfoque de dereitos.

Acadar dita misión requirirá impulsar procesos que favorezan a:

  • Construción de sociedades para a diversidade.
  • Adaptación dos espazos/cidade. Hábitat diverso.
  • Prevención da discriminación.
  • Apoio nos proxectos de vida propia de persoas con diversidade funcional.

Quen somos

Rede profesional multidisciplinar encamiñada a xerar procesos de equidade social e ao deseño de estratexias de apoio personalizado á diversidade funcional e intelixencias múltiples.

Coro González

Roberto Conde

Lorena Durán

Imaxe Patricia Ramos

Patricia Ramos

Mercedes López